Kannanotto palveluverkkouudistukseen

07.06.2020

OAJ:n Porin paikallisyhdistyksen kannanotto palveluverkkouudistukseen

Tiedämme, että kaupungin heikon taloustilanteen ja lapsimäärän vähentymisen takia muutoksia palveluverkkoon on pakko tehdä. Pidämme kuitenkin tärkeänä, että talouden tasapainottamisen taakka jakautuisi reilusti eri toimialojen kesken.

Sivistyspuolella ollaan kiitollisia, ettei suunnitelmassa olla koskemassa koulujen tuntikehykseen. Sen pienentäminen suurentaisi opetusryhmiä ja vaikuttaisi suoraan lasten hyvinvointiin. Näemme hyvänä myös joustavat oppilaaksiottoalueet, joilla saadaan esimerkiksi tasattua eri koulujen oppilasmääriä.

Kaupungin suunnasta sivistyspuolen henkilöstöä ei ole kuultu ennen asian esittelyä ja esityksen jälkeenkin vain pääluottamusmiehet ovat olleet mukana kokouksissa. Yt-laki kuitenkin edellyttää henkilöstön kuulemista merkittäviä muutoksia tehtäessä. Psylin ja Lyseon lukiossa on tehty viikolla kyselyä opiskelijoille ja opettajille, mutta näiden tulokset ovat kyseisissä kouluissa.

Yhdistyksemme teki viikolla 22 omia kyselyitä palveluverkkouudistuksessa mainittujen yksiköiden (koulut ja päiväkodit) henkilöstölle. Tässä muutamia nostoja niiden vastauksista.

- Psylin ja Lyseon lukion opettajista vain 31,6% kannattaa yhtä lukiota (vastaajina 38 lukioiden opettajaa). Lukioiden opettajia huolettavat mm. tilojen riittävyys (yläkoulun luokat ovat liian pieniä lukion ryhmille, kirjoitusten ja juhlien järjestäminen), oppilastuntemus, yhteisöllisyyden heikkeneminen ja pysäköintipaikkojen riittäminen. Yhdistyksessä koemme, että päätöksentekoa varten olisi erittäin tärkeää tehdä investointisuunnitelma, koska Psylin tilat eivät nykyisellään sovellu suurlukiolle.

- Psylin ja Lyseon yläkoulujen opettajista (40 vastaajaa) 70% kokee, että yläkoulun optimaalisin koko olisi 300-400 oppilasta ja 65% haluaa säilyttää kolme keskusta-alueen yläkoulua (Psyl, Lyseo ja Kuninkaanhaka). Vain 10% vastaajista pitää 600 oppilaan Lyseon yläkoulua parhaana vaihtoehtona. Ongelmakohtina isossa yläkoulussa nähdään mm. välituntipihan koko, taito- ja taideaineiden tilojen riittämättömyys sekä oppilastuntemus.

- Pienemmissä kouluissa monissa toivotaan työn jatkumista ennallaan. 1-2.-luokkien koulu päiväkodin yhteyteen koetaan haastavana pedagogisesti. Toisaalta toivotaan pitkäjänteistä päätöksentekoa, ettei yhden-kahden vuoden välein palveluverkkoasiaa käydä läpi uudelleen.

Varhaiskasvatuksessa erityisesti Uudenkoiviston päiväkodista luopuminen herättää huolta. Alueella on paljon lapsia ja uusia lapsiperheitä muuttaa alueelle, joten päivähoidolle on iso tarve. Päiväkodin rakennus on toimiva (mm. hyvät tilat, iso sali) ja kunnossa, vaikka tarvetta korjauksillekin on (putket, ikkunat, ilmastointi). Ikävää, jos Uudenkoiviston päiväkoti korvataan yksityisellä päiväkodilla, varsinkin kun yksityiset palveluntuottajat ovat nyt taloudellisissa vaikeuksissa.

Palmgren-konservatorion puolelta nostamme vielä huolenaiheeksi Sinfonietan siirron teatterisäätiöön. Sinfonietassa on mukana sellaisia harvinaisten soitinten soittajia, jotka opettavat Palmgrenilla. Pelkona on siis heidän hakeutumisensa muualla ja näin opetuksen vaarantuminen.

Porissa 3.6.2020

OAJ:n paikallisyhdistyksen hallitus

Elina Sirén, p

02.12.2020Oaj: etäpikkujoulut
01.12.2020Jäsenmaksut
16.11.2020Syyskokous
06.11.2020Jäsentiedot
06.11.2020Paikalliset edut
27.10.2020Kannanotto Porin kaupunginjohtajan budjettiesitykseen
20.09.2020Yhteystietoja 2020
20.09.2020Tapahtumiin ilmoittautuminen, omavastuut ja mahdollinen peruminen.
20.09.2020OAJ:n asiointilomakkeet
07.06.2020Kannanotto palveluverkkouudistukseen

Siirry arkistoon »